Σετ 4 πινάκων AC/DC για φωτοβολταϊκό Τριφασικοί έως 10kW

Περιεχόμενα:

o 1 τεμ Πίνακα AC 3Φ με αντικεραυνικό AC (έως 20A), ασφάλεια, διακόπτη, ενδεικτικές λυχνίες
o 1 τεμ Πίνακα AC 3Φ ασφαλούς απομόνωσης με τετραπολικό διακόπτη και ασφάλεια
o 1 τεμ Πίνακα AC 3Φ διακλάδωσης για τριφασικές ηλεκτρικές παροχές μέχρι Νο3 (35KVA) (που είναι συνήθως και η μεγαλύτερη παροχή που βάζουν σε οικίες)
o 1 τεμ Πίνακα DC για 2 strings φωτοβολταϊκών με αντικεραυνικά DC, ασφαλειοαποζεύκτες, φυσίγγια/ασφάλειες

ΜΤΝ-7779