Σετ 4 πινάκων AC/DC για φωτοβολταϊκό Μονοφασικοί έως 5kW

Περιεχόμενα:

o 1 τεμ Πίνακα AC 1Φ με αντικεραυνικό AC (έως 32A), ασφάλεια, διακόπτη, ενδεικτικές λυχνίες
o 1 τεμ Πίνακα AC 1Φ ασφαλούς απομόνωσης με διπολικό διακόπτη και ασφάλεια
o 1 τεμ Πίνακα AC 1Φ διακλάδωσης για μονοφασικές ηλεκτρικές παροχές
o 1 τεμ Πίνακα DC για 1 string φωτοβολταϊκών με αντικεραυνικό DC, ασφαλειοαποζεύκτες, φυσίγγια/ασφάλειες

ΜΤΝ-7777