Καλώδιο σύνδεσης 2 panel για φορητούς σταθμούς ενέργειας

11573