Καλώδια παράλληλης σύνδεσης μπαταριών για την μπαταρία 11525

116295