Καλώδια παράλληλης σύνδεσης μπαταριών για την μπαταρία 11524

116294