Καλώδια παράλληλης σύνδεσης μπαταριών για την μπαταρία 11523

116292