Καλώδια παράλληλης σύνδεσης μπαταριών για την μπαταρία 11377

11629