Έργα

Χαλκιδική - Καλλικράτεια

Σύστημα 5kW με μπαταρία

Χαλκίδα

Σύστημα 10kW On-Grid

Θεσσαλονίκη

Σύστημα 5kW με μπαταρία

Κρήτη

Σύστημα 10kW On-Grid

Κιλκίς

Σύστημα 30kW On-Grid

Χαλκιδική

Σύστημα 6kW με μπαταρίες

Χαλκιδική

Σύστημα 10kW με μπαταρίες

Χαλκιδική

Σύστημα 12kW με μπαταρίες

Θεσσαλονίκη - Μεσημέρι

Σύστημα 30kW On-Grid